ZATEPLENÍ FASÁD
STAVBY JEŽEK s.r.o. JIHLAVA

 
 
 
 
 
 
 
 

ušetřete s efektivním zateplením budovy

 
Zateplování fasád se dnes provádí v hojné míře a má to svoje odůvodnění. Spousta domů postavených před desítkami let se dnes nachází v nevyhovujícím technickém stavu. Staré činžovní domy nebo panelová sídliště ze sedmdesátých a osmdesátých let mají fasády, které neizolují. Zateplení fasády musí být provedeno odborně, jedině tak se vynaložená investice navrátí ke spokojenosti majitelů bytů a domů. Obraťte se proto na profesionální stavební firmu - STAVBY JEŽEK s.r.o. Jihlava.

Jaké jsou důvody k zateplování fasády?

Hlavním důvodem je samozřejmě požadavek na snížení spotřeby energie na vytápění místností. Zateplením domu lze snížit náklady dokonce až na polovinu. Obvodové zdi domu jsou schopny lépe akumulovat teplo, což poskytuje komfort i v letním období, ne pouze v zimním. Při vyšších teplotách zůstává vnitřní teplota místnosti příjemná a vzduch se nepřehřívá. Zateplení fasády působí současně i jako zvuková izolace, což je nespornou výhodou pro obyvatele větších měst, kdy do bytů doléhá hluk z křižovatek, silnic, blízkých továren, dětských hřišť apod.

Další výhody zateplení fasád

Kromě výše uvedených výhod nutno poznamenat, že zateplení fasády zvýší životnost domu. Zdi získají na odolnosti proti různým vlivům počasí, které se v našich zeměpisných šířkách mění ze dne na den. Déšť, mráz, prudký vítr nebo horka, všechny důsledky budou efektivně eliminovány díky správně provedenému zateplení. Navíc se tržní cena takového domu či zatepleného bytu zvýší, protože se tím zvýší jeho atraktivita, a to i co do vzhledu. Zateplená fasáda se vždy nakonec upraví a dokončí tak, že dům vypadá na pohled velmi hezky a moderně. Důležité je i zmínit fakt, že kvalitně provedené zateplení fasády snižuje výskyt plísní, neboť dochází k eliminaci vodních par v místnostech. Podstatné je na každý pád jedno, vybrat si tu správnou a prověřenou stavební firmu.

Po zaschnutí lepicí malty se minerální vata kotví k podkladu plastovými kotvami (pozor na případné rozvody sítí).

Výhody a nevýhody zateplení z interiéru

Z interiérové strany není třeba zateplovat všechny stěny domu. Na druhou stranu je však zcela nemožné odstranit všechny tepelné mosty, respektive vznikají v konkrétních místech „mohutné“ tepelné mosty – například v místech napojení příček na obvodové nosné zdivo a v místech napojení stropů (je ale možné zateplit stropy a podlahy, čímž se část problémů odstraní, nebo použít klínové desky o tloušťce 50 až 0 mm). Při zateplení zevnitř je povrch zateplených stěn výrazně studenější a hrozí pak riziko vzniku plísní. Proto se jako tepelný izolant používá nejčastěji minerální vata, která propouští vlhkost. Naopak je nevhodný polystyren, který vlhkost nepropustí, a plísně se tak začnou tvořit pod tepelnou izolací na nosných stěnách. Určitě se také musíme vyhnout použití parotěsné zábrany. Zateplením zevnitř se snižuje schopnost stěn akumulovat teplo. Vnější nosná konstrukce domu je přitom nadále vystavena mrazu.

Při vnitřním zateplování je navíc třeba omezit užívání bytu při provádění prací. Problém nastává s osazením topných těles, zásuvkami a vypínači, nosiči záclon. Po zateplení se navíc sníží podlahová plocha místností, i když nepatrně. Čili ideální řešení to skutečně není, jsou však nabízeny komplexní zateplovací systémy právě pro použití v interiéru včetně doporučených pracovních postupů. Velmi lákavá možnost provádění tohoto zateplení svépomocí a pouze v problémových místnostech na problémových stěnách (není třeba systematicky a bezchybně obalit celý dům), opak je však pravdou. Právě vnitřní zateplení by měl navrhnout odborník z oboru tepelné ochrany budov a realizaci by měla provádět odborná firma. Pokud se ale přece jen rozhodnete pro rychlé a třeba jen dočasné řešení vnitřního zateplení nejproblematičtějších stěn domu, přinášíme vám několik rad.
 
 
zateplení fasády
zateplování budov
zateplování domů
zateplování fasád
izolace domu